Mobning kan påvirke dig gennem mange år

Langfredag blev der sat fokus på følgerne af mobning med offentliggørelse af en engelsk undersøgelse fra King’s College i London. Artiklen i The American Journal of Psychiatry fortæller om en undersøgelse over mere end fire årtier hvor 7.771 deltagere født i en bestemt uge i 1958 er blevet fulgt. Disse personer er blevet undersøgt flere gange gennem livet, sidste gang som 50-årige.

Undersøgelsen er den første af sin art, som har undersøgt følgerne af mobning helt op i den modne alder. Mobning er i undersøgelsen blevet karakteriseret som gentagne sårende handlinger fra børn i samme alder, hvor mobbeofret havde svært ved at forsvare sig selv. Antallet af børn og unge, der blev mobbet i 60’erne og i dag er stort set uforandret, nemlig ca. en fjerdedel.

Undersøgelsen konkluderer, at børn der mobbes har en markant øget risiko for helbredsmæssige, sociale og økonomiske problemer – herunder lavere uddannelse, øget arbejdsløshed og ringere livskvalitet. Og det selv om der i undersøgelsen blev taget hensyn til faktorer som IQ, følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer og engagement fra forældrene.

Specifikt sås generelt øget tendens til psykiske problemer. Ikke overraskende specielt en markant øgning af forskellige angstdiagnoser inklusiv PTSD, depression og selvmord/selvmordstanker. Der blev også konstateret øget social isolation og ringere kognitiv funktion.

Jeg tror at de fleste af os, der har prøvet at blive mobbet gentagne gange som barn, kan nikke genkendende til, at det påvirker én resten af livet. Vi glemmer det nok aldrig, men med den rette behandling kommer vi videre med livet og kan udnytte oplevelserne til at styrke os. Men det kræver, at vi gør en indsats.

Forebyggelse af mobning er vigtig, men mobning sker stadig og ikke kun blandt børn. Når mobningen er sket, er det vigtigt der sættes ind, så oplevelsen kan bearbejdes. Jo tidligere der sættes ind, jo hurtigere og mere effektivt kan oplevelsen bearbejdes. Men uanset hvornår du starter, kan du komme videre og få bearbejdet de tidligere oplevelser.

I dag findes der effektive metoder, der hjælper dig til at komme videre. Selv blev jeg mobbet som barn og først i 40-års alderen fandt jeg den metode, som hjalp mig til at få bearbejdet mine tidligere oplevelser. Denne metode er jeg i dag selv uddannet i og nu hjælper jeg andre mobbeofre med at få bearbejdet deres oplevelser.

Med undersøgelsens umiskendelige konklusion om, at mobning har store konsekvenser langt op i årene, er det vigtigt også at fokusere på, at oplevelserne kan bearbejdes. Jeg har gang på gang oplevet, hvordan mine og andres klienter er kommet videre og har fået bearbejdet tidligere oplevelser, som har givet både fysiske og psykiske problemer. Blandt resultaterne har hver gang været øget livskvalitet, mindskelse af symptomer, bedre søvn, øget fokus og et højere selvværd.

Gennem de seneste år har der været flere undersøgelser omkring hvordan vores hjerne arbejder og bearbejder oplevelser på. I dag ved vi at, selvom vores faktuelle hukommelse forbliver intakt, kan vi påvirke vores emotionelle hukommelse. Med andre ord kan vi påvirke vores følelsesmæssige opfattelse af traumatiske hændelser og opnå en ny opfattelse af årsag og virkning. Vi udnytter vores nuværende viden til at give oplevelsen ny mening. I stedet for at vi bruger mange resurser på at undertrykke vores negative oplevelser, frigøres disse resurser, når vi anerkender og bearbejder oplevelserne.

Uanset om du er bevidst om dine tidlige oplevelser eller de er gemt i din underbevidsthed, kan de stadig bearbejdes. Hvis du har været udsat for mobning eller andre traumatiske oplevelser, er det vigtigt, at du kommer videre. Der findes både individuelle og gruppe-baserede behandlingstilbud. Forhør dig forskellige steder og find den metode, som passer til dig. Lad ikke din fortid diktere din fremtid.

Ønsker du at komme videre med dit liv?

Kontakt mig på 60 18 32 36 eller coaching@vesterli.dk for en gratis introduktion og hør hvordan jeg kan hjælpe dig med at komme videre i dit liv.